Golf

Thursday 30th July 2020

Hero Open Round 1 European Tour 12.00pm
World Golf Championship Round 1 PGA Tour 7.00pm

Friday 31st July 2020

Hero Open Round 2 European Tour 12:00pm
World Golf Championship Round 2 PGA Tour 7.00pm

Saturday 1st August 2020

Hero Open Round 3 European Tour 12.30pm
World Golf Championship Round 3 PGA Tour 5.00pm

Sunday 2nd August 2020

Hero Open Round 4 European Tour 12:00pm
World Golf Championship Final Round PGA Tour 6:00pm

Thursday 6th August 2020

The English Championship Round 1 European Tour 11:30am
PGA Championship Round 1 PGA Tour 6:00pm

Friday 7th August 2020

The English Championship Round 2 European Tour 11:30am
PGA Championship Round 2 PGA Tour 6:00pm

Saturday 8th August 2020

The English Championship Round 3 European Tour 1:30pm
PGA Championship Round 3 PGA Tour 6:00pm

Sunday 9th August 2020

The English Championship Final Round European Tour 1:30pm
PGA Championship Final Round PGA Tour 6:00pm

Thursday 13th August 2020

The Celtic Classic Round 1 European Tour 12:00pm
The Celtic Classic Round 1 European Tour 4:00pm
Wyndham Championship Round 1 PGA Tour 7:00pm

Friday 14th August 2020

The Celtic Classic Round 2 European Tour 12:00pm
The Celtic Classic Round 2 European Tour 4:00pm
Wyndham Championship Round 2 PGA Tour 7:00pm

Saturday 15th August 2020

The Celtic Classic Round 3 European Tour 4:00pm
Wyndham Championship Round 3 PGA Tour 7:00pm

Sunday 16th August 2020

The Celtic Classic Final Round European Tour 4:00pm
Wyndham Championship Final Round PGA Tour 7:00pm

Thursday 20th August 2020

Wales Open Round 1 European Tour 1:30pm
Northern Trust Round 1 PGA Tour 7:30pm

Friday 21st August 2020

Wales Open Round 2 European Tour 1:30pm
Northern Trust Round 2 PGA Tour 7:30pm

Saturday 22nd August 2020

Wales Open Round 3 European Tour 11:30am
Northern Trust Round 3 PGA Tour 7:00pm

Sunday 23rd August 2020

Wales Open Final Round European Tour 11:30am
Northern Trust Final Round PGA Tour 6:00pm